Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tag:ad_validation

TAG: ad validation

2020/09/20 13:45   PowerShell: Validace doménového trustu ---------- Script validuje doménový trust (secure channel) na tom serveru, na kterém je spuštěn. Konzola Active Direc…
2020/09/20 13:45   PowerShell: Validace doménových uživatelů z .csv ---------- user_validator.csv ad_validation

Nástroje pro stránku