Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Active Directory

Windows Servery

Infrastruktura

pingusersPowerShell: Validace doménových uživatelů z .csv


import-module ActiveDirectory
$users=Import-Csv -Path user_validator.csv
foreach ($user in $users) {
$samAccountName = $user.samAccountName
$ping_user = $(try {Get-ADUser -ldapFilter "(samAccountName=$samAccountName)"} catch {$null}) 
	if ($ping_user -ne $null) 
		{ Write-Host $samAccountName";FOUND" } 
	else 
		{ Write-Host $samAccountName";NOT-FOUND" }
}

user_validator.csv

samAccountName
uživatel01
uživatel02
pingusers.txt · Poslední úprava: 2020/09/20 13:45 (upraveno mimo DokuWiki)