Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Active Directory

Windows Servery

Infrastruktura

nfs_client

Instalace a použití NFS klienta


V prvním kroku je potřeba ve Windows klienta nainstalovat a ve druhém je potřeba připojit sdílenou složku.

Klient se instaluje jako feature operačního systému.

Po instalaci můžeme zkontrolovat vzdálený NFS server.

C:\>rpcinfo -p 192.168.1.5
 
  program version protocol   port
--------------------------------------------------
  100000    4   tcp   111  portmapper
  100000    3   tcp   111  portmapper
  100024    1   udp  50984  status
  100024    1   tcp  42095  status
  100005    1   udp  20048  mountd
  100005    1   tcp  20048  mountd
  100003    3   tcp   2049  nfs
  100227    3   tcp   2049  nfs_acl
  100003    3   udp   2049  nfs
  100227    3   udp   2049  nfs_acl
  100021    1   udp  34043  nlockmgr
  100021    3   udp  34043  nlockmgr
 
C:\>showmount -e 192.168.1.5
Exports list on 192.168.1.5:
/root/NFS/NFS_Share        192.168.1.3

Připojení sdílené složky

C:\>mount -o mtype=hard 192.168.1.5:/root/NFS/NFS_Share Y:
Y: is now successfully connected to 192.168.1.5:/root/NFS/NFS_Share
The command completed successfully.

Odpojení sdílené složky

C:\>umount Y:
 
Disconnecting      Y:   \\192.168.1.5\root\NFS\NFS_Share
The command completed successfully.
nfs_client.txt · Poslední úprava: 2020/09/20 13:45 (upraveno mimo DokuWiki)